Гуравдугаар сар 09          Гуравдугаар сар 14
03/09 Мягмар 03/10 Лхагва 03/11 Пүрэв
Математик 11:30
20 дотор тоог хасах
Монгол хэл 11:30
"Ж" авиа үсэг таниулах
Математик 11:30
20 дотор тоог нэмэх, хасах (бататгал)
Монгол хэл 11:50
"З" авиа үсэг бататгах
Хүн ба орчин 11:50
Жимс, хүнсний ногооны ашиг шим
Хөгжим 12:10
. Сайн уу муу юу
Биеийн тамир 12:10
Сунгалтын идэвхтэй дасгалаар уян хатнаа хөгжүүлэх
Гуравдугаар сар 01          Гуравдугаар сар 06
03/01 Даваа 03/02 Мягмар 03/03 Лхагва 03/04 Пүрэв
Монгол хэл 11:30
“Ч” гийгүүлэгч авиа бататгах
Математик 11:30
Хорь хүртэлх тооны хасах үйлдэл
Монгол хэл 11:30
“З” авиа үсэг таниулах
Хүн ба орчин 11:30
Нутгийн үйлчилгээний газартай танилцах
Дүрслэх Урлаг 11:50
Үндсэн дүрсүүд ашиглан хөдөлгөөнт тоглоом хийх
Хөгжим 11:50
Яргуй дэлгэрлээ хөгжимт хөдөлгөөн
Иргэний боловсрол 11:50
Багштайгаа харилцах
Биеийн тамир 11:50
Бөмбөг дээш шидээд барьж авах хичээлийг бататгах