Арванхоёрдгаар сар 14          Арванхоёрдгаар сар 19
12/14 Даваа 12/15 Мягмар 12/16 Лхагва 12/17 Пүрэв 12/18 Баасан
Иргэдийн боловсролд зориулсан хичээл 15:30
Нийгмийн даатгалын ач холбогдол
Иргэдийн боловсролд зориулсан хичээл 11:30
Нийгмийн даатгалын тэтгэмж
Иргэдийн боловсролд зориулсан хичээл 11:30
Малын индексжүүлсэн даатгал
Иргэдийн боловсролд зориулсан хичээл 11:30
Малын гаралтай хаягдлыг дахин боловсруулах
Иргэдийн боловсролд зориулсан хичээл 11:30
Газар эзэмших, өмчлөх, ашиглах
Арванхоёрдгаар сар 07          Арванхоёрдгаар сар 12
12/07 Даваа 12/08 Мягмар 12/09 Лхагва 12/10 Пүрэв 12/11 Баасан
Иргэний боловсрол 15:30
Эх хэлний хэрэглээ цахим орчинд
Иргэний боловсрол 15:30
Хэвлэл мэдээлэл, мэдээллийн суурь боловсрол /Media literacy/
Иргэний боловсрол 15:30
Тоон бичиг үсэг /Digital literacy/
Иргэний боловсрол 15:30
Насжилтын боловсрол
Иргэний боловсрол 15:30
Тэтгэлгээр суралцах боломж