Уран зохиол 7

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Уншсан зохиолын сэдэв, утга санаа, дүрээс төрсөн мэдрэмж, сэтгэгдлээ бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: