Гуравдугаар сар 09          Гуравдугаар сар 14
03/09 Мягмар
Математик 10:20
5-ын тоо нэмэх, хасах үйлдэл
Хоёрдугаар сар 22          Хоёрдугаар сар 27
02/22 Даваа
Нийгэм ахуйн баримжаа 11:30
Зуны улирлын тэмдэглэлт баяр