Хоёрдугаар сар 22          Хоёрдугаар сар 27
02/22 Даваа 02/23 Мягмар 02/24 Лхагва 02/25 Пүрэв
Монгол хэл 11:30
"Ц" авиа үсэг таниулах
Математик 11:30
Аравт хэтрүүлэн нэмэх
Монгол хэл 11:30
"Ч" авиа үсэг таниулах
Математик 11:30
Арав хүртэлх тооны ижил нэмэгдэхүүний нийлбэрийн утгыг олох
Дүрслэх Урлаг 11:50
Юмсын байрлалыг мэдэх
Хөгжим 11:50
Яргуй дэлгэрлээ дуулах
Хүн ба орчин 11:50
Хаяг байршлаа зөв хэлж суръя
Биеийн тамир 11:50
64 тоот өглөөний гимнастик
Иргэний боловсрол 12:10
Багшийг дээдлэх ёс
Хоёрдугаар сар 15          Хоёрдугаар сар 20
02/15 Даваа 02/16 Мягмар 02/17 Лхагва 02/18 Пүрэв
Монгол хэл 11:30
"Т" авиа үсэг таниулах
Математик 11:30
20 хүртэлх тоо
Монгол хэл 11:30

Математик 11:30
20 хүртэлх тооны тэгш, сондгойг таних
Дүрслэх Урлаг 11:50
Өөрийн зургаас гол ба туслах дүрийг ялгах
Хөгжим 11:50
Бүтэн ноот
Хүн ба орчин 11:50
Ургамлын цэцэг
Биеийн тамир 11:50
. Бөмбөгний хэмжээ ба ялгаа, аюулгүй хэрэглэлтэй харьцах зааварчилгаатай танилцах
Иргэний боловсрол 12:10
Нэг ангийнхан