• Уран зохиол 12

  • Үндэсний бичиг 12

  • Монгол хэл 12

  • Мэдээллийн технологи 12

  • Дизайн технологи 12

  • Математик 12

  • Орос хэл 12

  • Англи хэл 12

  • Эрүүл мэнд

  • Иргэний ёс зүйн боловсрол 12