• Биологи 11

 • Англи хэл 11

 • Физик 11

 • Газарзүй 11

 • Хими 11

 • Математик 11

 • Монгол хэл 11

 • Монголын түүх 11

 • Орос хэл 11

 • Үндэсний бичиг 11

 • Уран зохиол 11

 • Мэдээллийн технологи 11

 • Нийгэм судлал 11

 • Дизайн технологои 11