• Англи хэл 9

 • Биологи 9

 • Дизайн технологи 9

 • Физик 9

 • Газар зүй 9

 • Хими 9

 • Иргэний боловсрол 9

 • Математик 9

 • Мэдээллийн технологи 9

 • Монгол хэл 9

 • Нийгэм судлал 9

 • Орос хэл 9

 • Түүх 9

 • Үндэсний бичиг 9

 • Эрүүл мэнд

 • Уран зохиол 9

 • Хөгжим 8-9

 • Иргэний ёс зүйн боловсрол 9